С новым годом

new year.jpg

Երբ ես սա պատրաստում էի օգտագործել եմ png ծրագիրը նկարի համար:Նկարները վերցրել եմ համացանցից և պատրաստել եմ photoshop ծրագրով:Ես շատ եմ սիրում աշխատել համակարկչով,որովհետև կարծում եմ ինձ մոտ լավ է ստացվում:Կարծում եմ ես դեռ նոր բաների կհասնեմ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s